Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Šiaulių regiono muziejinių vertybinių skaitmeninimo centras ieško kompiuterinės technikos inžinieriaus-skaitmenintojo.

Apie Skaitmeninimo centrą Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centras yra Šiaulių „Aušros" muziejaus skyrius (toliau – ŠAM Skaitmeninimo centras), įkurtas 2013 m., kurio buveinė – Vilniaus g. 140, Šiauliai (Fotografijos muziejus). Pagrindinis ŠAM Skaitmeninimo centro uždavinys yra organizuoti ir koordinuoti kultūros paveldo objektų, saugomų Šiaulių „Aušros" muziejuje, skaitmeninimą, suskaitmeninto ir skaitmeninio turinio saugojimą ir efektyvią skaidą, koordinuoti Šiaulių regiono atminties institucijų skaitmeninimo veiklas, teikti konsoliduotas skaitmeninimo paslaugas ir metodinę pagalbą atminties institucijoms bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms, fiziniams asmenims.
Pareigybės lygis Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2.
Veiklos sritis Kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, muziejinių vertybių skaitmeninimas
Darbuotojo funkcijos • Rūpinasi Šiaulių „Aušros" muziejaus veiklai reikiamos kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimu, rengia ŠAM reikalingos ir planuojamos įsigyti naujos kompiuterinės ir programinės įrangos sąrašus ir specifikacijas, įvertina tiekėjų siūlymų atitikimą specifikacijoms įrangos viešuosiuose pirkimuose;
• prižiūri ir rūpinasi tinkamu kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimu, kompiuterinių tinklų saugumu;
• pritaiko kompiuterines programas muziejaus darbui; ruošia darbo su programomis instrukcijas; moko ir konsultuoja ŠAM darbuotojus dirbti su kompiuterinėmis programomis;
• skaitmenina (skenuoja) ŠAM eksponatus ir muziejines vertybes, teikia skaitmeninimo paslaugas Šiaulių regiono atminties institucijoms bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms, fiziniams asmenims;
• tinkamai aprašytą skaitmenintą turinį kelia į Lietuvos integralios muziejų infomacinę sistemą (LIMIS);
Kvalifikaciniai reikalavimai • turėti aukštąjį universitetinį informatikos, kompiuterių, elektronikos inžinerijos, ar kitą atitinkamą IT srities išsilavinimą, ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo stažą IT, kompiuterijos srityje.
• gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų k.
• būti susipažinus su ŠAM tikslais ir organizacine struktūra, su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, su darbo Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) norminiais dokumentais
Kontaktai

CV ir motyvacinį laišką su žyma „Kompiuterinės technikos inžinierius-skaitmenintojas" siųskite Šiaulių regiono muziejinių vertybių skaitmeninimo centro vedėjai Vilijai Ulinskytei-Balzienei el. paštu
v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt iki 2018 m. spalio 22 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

« Atgal