Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

2018 m. gegužės 10 d., ketvirtadienį, 17 val. Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) bus tęsiamas Šiaulių „Aušros" muziejaus organizuoajamas viešų paskaitų ciklas „Šimtmečio naratyvai" – prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė skaitys paskaitą „XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailė ir fotografija: nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio iki Veronikos Šleivytės". Paskaita vyks Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtos parodos „Tapatybės formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje" fone. Įėjimas nemokamas.

Besiplėtojant XX a. Lietuvos dailės ir fotografijos tyrimams, susidomėta šių dviejų medijų sąsajomis dailininkų kūryboje. Fotografavusių dailininkų būta ne taip mažai, pradedant nacionalinės dailės klasikais Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Petru Kalpoku, Adomu Varnu, Antanu Žmuidzinavičiumi. Fotomontažu domėjosi avangardistas Vytautas Kairiūkštis, o jo mokinys Vaclovas Kosciuška ketvirtame dešimtmetyje populiarino fotografavimą Kauno meno mokykloje.

Fotografijos muziejuje prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė pristatys kelias skirtingas fotografijos panaudojimo strategijas, būdingas XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkų kūrybai ir supažindins susirinkusiuosius su naujausiais tyrėjų atradimais šioje srityje.

Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė yra dailės istorikė ir parodų kuratorė, Vilniaus dailės akademijos profesorė ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dailės ir vizualinės kultūros istorijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja. Pagrindinė jos mokslinių tyrimų sritis - XIX a. pabaigos ir XX a. Vidurio ir Rytų Europos, ypač Lietuvos dailė ir vizualinė kultūra.

Viešų paskaitų ciklas „Šimtmečio naratyvai" vyksta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų Šiaulių „Aušros" muziejaus parodų fone. Fotografijos muziejuje iki 2018 m. rugsėjo 2 d. veikia paroda „Tapatybės formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje", atsiskleidžianti daugiasluoksnės tarpukario Lietuvos tapatybės paveikslą, gamtos, miestų ir miestelių, visuomeninės sanklodos kraštovaizdį, pilietinę savivoką ir vertybes, užfiksuotas savitais fotografų vizualiniais formatais. Chaimo Frenkelio viloje iki 2018 m. birželio 30 d. veikia paroda „Sveika, Nepriklausomoji! Tautiškumo ir modernumo ženklai tarpukario Lietuvoje", supažindinanti su tarpukario Lietuva ir tuo laikotarpiu susiformavusiais ir išryškėjusiais visuomeninio, kultūrinio, politinio, socialinio ir ekonominio gyvenimo ženklais. Parodų lankymas moksleiviams nemokamas.

Organizatorius – Šiaulių „Aušros" muziejus
Rėmėja – Šiaulių miesto savivaldybė
Informaciniai rėmėjai: dienraštis „Šiaulių kraštas", skaitmeninė spauda „Brukne.lt", radijo stotis „RS2".

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros" muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja Vilija Ulinskytė-Balzienė, tel. (8 41) 52 43 96.

« Atgal