Renginių kalendorius

  Balandis 2018  
P A T K Pn Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

2016 m. rugsėjo 7 d., trečiadienį, Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai) atidaryta paroda „Susitikimai. Šiauliečiai menininkai", skirta Šiaulių miesto 780-ajam jubiliejui paminėti. Paroda veikia iki 2016 m. lapkričio 6 d.

Šiauliuose gyvena ir kuria įvairių kartų menininkai, kurių darbai eksponuojami miesto, šalies ir tarptautinėse parodose, publikuojami monografijose, kataloguose, yra svarbūs šalies dailės kontekste. Susibūrę į Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyrių menininkai rengia bendras, daugiamete miesto kultūros tradicija tapusias metines parodas (šiemet surengta 55-oji).

Šiaulių „Aušros" muziejus kaip institucija, puoselėjanti ir populiarinti meno, turinčio išliekamąją vertę, tradicijas, ėmėsi iniciatyvos surengti retrospektyvinę parodą „Susitikimai. Šiauliečiai menininkai", kuri išsiskirtų tuo, kad pirmą kartą per atkurtos nepriklausomos Lietuvos laikotarpį (1990–2016) apibendrintų ir atspindėtų Šiauliuose vykusius meno procesus.

Miesto meninio gyvenimo tradicijoms didelės įtakos turėjo nuo 1963 m. tuometiniame Šiaulių pedagoginiame institute veikusi Dailės sekcija, kuri išaugo iki Šiaulių universiteto Menų fakulteto, įsteigto 2001 m. Čia imta burti gausų gabių menininkų, menotyrininkų, dėstytojų būrį. Jie pritraukė ir augino Lietuvos meno kūrėjus, formavo ir iki šiol formuoja kultūrinį Šiaulių miesto gyvenimą, plėtoja dailės raidą.

Nuo 1990-ųjų, per daugiau nei du nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius, keitėsi ekonominė, socialinė ir kultūrinė aplinka: perorganizuotos ir steigtos naujos kultūros institucijos, plėtoti ryšiai ir kurti bendri projektai su užsienio organizacijomis. Menininkai išsilaisvino nuo cenzūros, atsirado daugiau būdų pristatyti savo idėjas, toliau plėtotos tradicinės meno vertybės. Šis laikas tapo atradimų, eksperimentų ir transformacijų, naujų koncepcijų, technikų, išraiškos formų ieškojimo ir pritaikymo metais.

Paroda „Susitikimai. Šiauliečiai menininkai" įvairialypė – eksponuojami 45 autorių tapybos, grafikos, tekstilės, keramikos ir skulptūros darbai. Didžioji dalis šios parodos autorių dirbo (vis dar dirba) ar buvo išugdyti Šiaulių universitete, kiti baigę Vilniaus dailės akademiją grįžo kurti į Šiaulius ar liko sostinėje ir į gimtąjį miestą parvyksta pristatyti naujų projektų, parodų. Dauguma darbų yra premijuoti ir eksponuoti svarbiose respublikinėse, tarptautinėse parodose, į Lietuvos meno istoriją yra įėję kaip unikalūs ir meistriški.

Parodoje eksponuojama nuo vieno iki keleto autoriaus kūrinių. Autorių ir jų darbų gausa išryškina tradicinio ir moderniojo meno sandūrą, skirtingoms menininkų kartoms aktualias idėjas ir temas, leidžia juos geriau pažinti kaip kūrėjus. Vyrauja žanrų ir stilių įvairovė – nuo abstrakcijų, kompozicijų iki peizažų, portretų; nuo realistinių istorinių įvykių įamžinimo iki siurrealizmo ir fantasmagorijų.

Paroda suformuota iš autorių asmeninių kolekcijų. Šalia eksponuojami „Aušros" muziejaus rinkiniuose ir privačiose kolekcijose saugomi anapilin išėjusių šiauliečių menininkų Eduardo Juchnevičiaus (1942–2011), Antano Krištopaičio (1921–2011), Viktoro Ostašenkovo (1943–2012), Birutės (1941–2016) ir Kazio (1941–2015) Kasperavičių darbai, sukurti nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu.

Nuotr. Edvardo Tamošiūno. Daugiau akimirkų iš renginio – muziejaus profilyje facebook'e.

Organizatorius – Šiaulių „Aušros" muziejus, partneris – LDS „Šiaulių dailininkų organizacija", rėmėja – Šiaulių miesto savivaldybė.

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros" muziejaus Dailės skyriaus vedėja Odeta Stripinienė, tel. +370 41 43 96 75.

« Atgal