Renginių kalendorius

  Gegužė 2018  
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Prof. Giedrės Čepaitienės paskaita „Kalbininko Jono Jablonskio veikla Mintaujoje ir Šiauliuose“

2017 m. vasario 22 d. Chaimo Frenkelio viloje vyko Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys – Šiaulių universiteto prof. Giedrės Čepaitienės paskaita – „Kalbininko Jono Jablonskio veikla Mintaujoje ir Šiauliuose". Renginys organizuotas Šiaulių „Aušros" ir Gederto Eliaso Jelgavos istorijos ir meno muziejų surengtoje tarptautinėje parodoje „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje", kurioje svarbi vieta skirta žymiajam Lietuvos kalbininkui, daug prisidėjusiam prie lietuvių kalbos, lietuvybės puoselėjimo Lietuvoje ir Latvijoje.

Antrą kartą vasario 16-kovo 11 dienomis rengiamų Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti jos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje bei pristatyti lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjusias istorines asmenybes. Viena jų – J. Jablonskis – apie kurio veiklą, susirinkusiems Chaimo Frenkelio viloje plačiau pasakojo prof. G. Čepaitienė.

G. Čepaitienė – kalbininkė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė, kurios pagrindinė tyrinėjimų sritis – lietuvių kalbos rašto istorija, didaktika, kalbos etiketas. 2010 m. buvo išleista Giedrės Čepaitienės ir Lionės Lapinskienės sudaryta knyga „Atsiminimai apie Joną Jablonskį".

Senųjų kalbų (graikų, lotynų) mokytoju Mintaujos gimnazijoje J. Jablonskis buvo paskirtas 1889 m. Apie jį susispietė lietuvių būrelis: teisininkai Motiejus Lozoraitis, Motiejus Čepas, teismo kandidatai Antanas Krikščiukaitis-Aišbė, Vladas Mačys, aušrininkas, poetas Mečislovas Davainis-Silvestraitis, o 1893 m. prie jų prisidėjo vikaru į Mintaują paskirtas Juozas Tumas-Vaižgantas.

1894 m. vasarą J. Jablonskio namuose įvyko varpininkų suvažiavimas. J. Jablonskis buvo aktyvus literatūros, politikos ir mokslo laikraščio „Varpas", nuo 1889 m. ėjusio Tilžėje ir Ragainėje, bendradarbis. Lietuviška dvasia traukdavo į Jablonskių namus lietuvius gimnazistus. Mokytojas jiems skolindavo knygų, parūpindavo darbo, įtraukdavo į lietuviškų vakarų organizavimą. Iš Mintaujos gimnazijos J. Jablonskis 1896 m. buvo pašalintas „už lietuvybės darbą", kaip yra pažymima jo gyvenimo aprašyme.

Į Šiaulius kalbininkas atvyko 1903 m. kovo mėn. Tuo metu Šiauliai buvo nedidelis provincijos miestas, kuriame veikė dvi gimnazijos: vyrų ir mergaičių. Šiauliuose prasidėjo J. Jablonskio, kaip lietuvių kalbos mokytojo, aktyvi veikla. Lietuviškos spaudos draudimo metais mokyti lietuvių kalbos buvo pavojinga, tai grėsė tremtimi, tačiau J. Jablonskis nepabūgo to daryti – organizavo kursus, atskirus vyrų ir mergaičių gimnazijų 7–8 klasių moksleiviams. Šiauliuose J. Jablonskis atnaujino bendradarbiavimą „Varpo" laikraštyje, toliau redagavo Juškų žodyną (pirmojo tomo antroji dalis išspausdinta dar gyvenant Šiauliuose), redagavo Žemaitės raštus. Šiauliuose J. Jablonskis dirbo iki 1904 m.

Tarptautinės paroda „Nepriklausomų valstybių – Lietuvos ir Latvijos – kūrėjai Mintaujos gimnazijoje" Chaimo Frenkelio viloje eksponuojama iki balandžio 24 d.

Nuotr. E. Tamošiūno. Daugiau akimirkų iš renginio – muziejaus profilyje facebook'e.

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros" muziejaus Istorijos skyriaus vedėjos pavaduotoja Birutė Lukošiūtė tel. (8 41) 52 43 91 ir prof. Giedrė Čepaitienė, tel. 8 685 87 331.

« Atgal