Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Šiaulių „Aušros“ muziejaus tarpukario klasė žavi autentika ir pamokomis

Šiaulių „Aušros“ muziejaus sukurtą edukacinę programą „Per tarpukario klasę – į tautos istorijos pažinimą" jau spėjo pamėgti Šiaulių regiono pradinių klasių mokiniai ir mokytojai. Programa populiari ir platesniuose visuomenės sluoksniuose, nes tarpukario mokyklos suole gali pasėdėti ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Edukacinė programa įgyvendinta kartu su Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionaliniu partnerystės tinklu, dalyvaujant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuotame jungtiniame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis".

Vienos iš edukacinės programos „Per tarpukario klasę – į tautos istorijos pažinimą" kūrėjų, muziejaus Edukacijos skyriaus vedėjos Astos Vaitkienės žodžiais, Šiaulių „Aušros" muziejus seniai brandino idėją atkurti autentišką XX amžiaus Lietuvos tarpukario mokyklos aplinką, o dalyvavimas projekte padėjo šią idėją sklandžiai įgyvendinti. „Dabar galime pakviesti vaikus į tokią klasę, kokioje mokėsi jų seneliai ir proseneliai", – sakė Edukacijos skyriaus vedėja Asta Vaitkienė.

Autentiškoje tarpukario mokyklos klasėje mokiniai supažindinami su Lietuvos tarpukario švietimo sistema, mokykla, klasės interjeru. Mažieji gali patys pabandyti rašyti mirkomu plunksnakočiu, išsitepti pirštus rašalu, atlikti daugybę kitų užduočių ir pasijusti tikrais tarpukario pradžios mokyklos mokiniais.

Klasę neatsitiktinai nuspręsta įrengti Šiaulių „Aušros" muziejaus Aušros alėjos rūmuose, nes tarpukario ir pokario metais šiose patalpose buvo įsikūrusi Šiaulių miesto pradžios mokykla. Pastato planas – erdvūs laiptai, koridoriai, patogiai išdėstytos klasės ir renginiams skirta salė liudija, kad 1933 metais pastatas buvo statytas kaip tik pradžios mokyklai.

Įgyvendindamas projektą Šiaulių „Aušros" muziejus sulaukė ypač vertingos dovanos. Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla kuriamai tarpukario klasei padovanojo senovinius suolus ir lentą, o kitų interjero detalių ir autentiškų mokymo priemonių muziejus ieškojo savo fonduose, atkūrė pagal ikonografinę medžiagą.

Beveik metus – nuo 2011 metų lapkričio iki 2012 metų rugsėjo buvo atliekami parengiamieji darbai. Sutvarkyta kuriamos tarpukario klasės erdvė, parengta ekspozicija, pagamintos priemonės, pasiūtos uniformos mokytojams.

Atkurtoje ir įrengtoje tarpukario pradžios mokyklos klasėje yra ne tik minėti autentiški atverčiami suolai, mokyklinė juoda lenta, mokytojo stalas, bet ir eksponuojami tarpukario mokymo priemonių pavyzdžiai: vadovėliai, sąsiuviniai, rašymo reikmenys, mokyklos baigimo pažymėjimai, pažymių knygelės, mokykliniai varpeliai ir kita. Pagal muziejaus rinkiniuose saugomas autentiškas mokymo priemones pagaminti laikotarpį atitinkantys analogai: mediniai portfeliai, „grifelinės" lentelės, sąsiuviniai, plunksnakočiai, rašalinės ir kitos priemonės.

Atsižvelgiant į muziejaus ypatumus ir išlaikant ryšį su dabartine mokykla, parengtos pradinių klasių mokiniams skirtos pamokos. Edukacinę programą „Per tarpukario mokyklos klasę – į tautos istorijos pažinimą" sudaro aštuonių akademinių valandų trukmės neformaliojo ugdymo programa pradinių klasių mokiniams. Vaikams vedamos šešios improvizuotos pamokos – dailyraščio, istorijos, lietuvių kalbos, skaičiavimo, istorijos ir rankų darbo.

Mokinių pilietiškumą ir tautiškumą stiprinančias pamokas ir pertraukas veda profesionalūs muziejaus darbuotojai – edukacinių programų kuratoriai. Pamokos ir pertraukos muziejuje labai skiriasi nuo įprastų pamokų mokykloje. Mažuosius edukacinės programos dalyvius palankiai veikia neformali aplinka, susidomėjimą kelia improvizuotų pamokų priemonės, kurios kartu yra ir vertingi muziejaus eksponatai ar jų kopijos, be to, pamokose netrūksta žaidybinių elementų, per pertraukas žaidžiami tarpukariu populiarūs vaikų žaidimai.

Pirmaisiais projekto vykdymo metais „Aušros" muziejus mokinius kvietė į tris pamokas iš šešių – dailiojo rašto, istorijos ir lietuvių kalbos. Antraisiais – skaičiavimo, istorijos ir rankų darbo pamokas.

Edukacinę programą „Per tarpukario mokyklos klasę – į tautos istorijos pažinimą" muziejininkams padėjusios parengti Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Reginos Bartkevičienės teigimu, išskirtinė pradinio ugdymo ypatybė yra jo integralumas, visybiškumas, sąryšingumas ir darna, o integracijos ašis – pats vaikas, todėl muziejaus parengta edukacinė programa siejasi su realiu gyvenimu, tarpdalykine integracija bei vertybinių nuostatų ugdymu. Siekiama kiekvieną mokomąją temą padaryti mokiniui aktualią, reikšmingą, susieti ją su mokinio reikmėmis ir praktiniu pritaikymu.

R. Bartkevičienės žodžiais, mokytojų bendruomenė džiaugiasi galėdama susipažinti su muziejų edukacine veikla, jų teikiamomis paslaugomis ir tuo, kad siekiama įtraukti muziejų lankymą į bendrojo ugdymo programas. Be to, projektas padeda mokinius ugdyti pilietine ir tautine dvasia. Dalyvaudami šioje veikloje mokiniai susipažįsta su Lietuvos kultūros istorija ir tautos paveldu, patiria mokymosi džiaugsmą.

Šiaulių Jovaro progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Audronės Rimkuvienės nuomone, projekte dalyvavę vaikai Lietuvos tarpukarį pajuto tiesiogiai. Rašė plunksna ant lentelių, įgijo praktinių žinių, kaip iš šukių archeologai atkuria puodynę. Mokiniams buvo naudinga pabūti to laikotarpio sargybiniais, išgirsti pasakojimų apie ginklus, jų naudojimą. Vaikams įsiminė tarpukario mokytojų apranga, laikysena, gebėjimas valdyti klasę.

„Ypač naudinga, kad edukaciniai užsiėmimai dera prie programinių dalykų, juos praplečia, papildo. Netradicinėje aplinkoje to laikotarpio žinovų muziejininkų vedamos pamokos yra pačios įdomiausios. Norėtume kuo daugiau edukacinių užsiėmimų, susijusių su pradinio ugdymo programa", – pabrėžė mokytoja metodininkė Audronė Rimkuvienė.

Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei Ligitai Norvilienei patiko ne tik muziejuje vedamos pamokos, bet ir pertraukos. „Edukacinės programos dalyvius tarpukario Lietuvos pradžios mokyklos mokytoja pasitiko prie klasės durų. Po skambučio mokiniai su medinėmis mokyklinėmis dėžutėmis skubėjo į klasę, sėdo į senoviškus mokyklinius suolus ir stropiai mokėsi dailyraščio. Pertraukos metu mokiniai žaidė tarpukario Lietuvos vaikų žaidimą „Penki pagaliukai", kurį mielai žaistų ir savo kieme, tik šio žaidimo reikėtų išmokyti draugus. Lietuvių kalbos pamokoje mokiniai skaitė ir nagrinėjo Balio Sruogos eiliuotą sakmę „Giesmė apie Gediminą", vilkėjo senovės karių apranga, domėjosi to laikotarpio ginklais, susipažino su senovinės kariuomenės kovų paslaptimis. Grįžę į savo klasę mokiniai nesunkiai pastebėjo ir įvardijo tarpukario ir dabartinės mokyklos skirtumus", – sakė mokytoja Ligita Norvilienė.

Edukacinėje programoje dalyvavusiems pradinių klasių mokiniams neišdildomų įspūdžių paliko visos muziejuje vedamos tarpukario mokyklos pamokos. Skaitytojų dėmesiui pateikiame mokinių atsiliepimus.

„Kaip įdomu buvo skaičiuoti senoviniais skaitytuvais, kurių nebuvau regėjęs... Skaičiuoti prie jų bėgau ir pertraukėlių metu", – susižavėjimo neslėpė Šiaulių Medelyno progimnazijos 4 a klasės mokinys Gustas Šukys.

„Labai patiko pertraukėlės, kurių metu išmokau daug įdomių ir smagių senovinių žaidimų", – džiaugėsi Šiaulių Medelyno progimnazijos 4 b klasės mokinys Kristupas.

„Smagu buvo apsirengus lietuvių karių rūbais. Norėjosi eiti ir kariauti... Koks šaunus vadas buvo Gediminas...", – šypsojos Šiaulių Medelyno progimnazijos 4 c klasės mokinys Lukas Bombardas.

„Labai patiko nagrinėti archeologinius radinius ir klijuoti senovinius puodus. Nors buvo sunku, bet labai įdomu", – įspūdžiais dalijosi Šiaulių Medelyno progimnazijos 4 a klasės mokinės Augustė Ulčinaitė ir Rusmenė Arbočiutė.

2012–2013 ir 2013–2014 mokslo metais projekte dalyvavo trečių ir ketvirtų klasių mokiniai iš Šiaulių Centro pradinės mokyklos, Šiaulių Jovaro progimnazijos, Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos, Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos, Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos, Šiaulių „Juventos" progimnazijos, Šiaulių Gegužių progimnazijos, Joniškio „Saulės" pagrindinės mokyklos, Pakruojo „Žemynos" pagrindinės mokyklos, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos. 530 mokinių buvo vestos 138 lietuvių kalbos, dailyraščio, istorijos, skaičiavimo, rankų darbo pamokos ir įteikti pradinio mokslo baigimo, kartu ir dalyvavimo projekte pažymėjimai. Iki 2015 metų pradžios projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis" edukacinės programos pamokose jau dalyvavo 8 644 mokiniai, vestos 402 pamokos.

Projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis" finansavo Europos socialinis fondas pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" įgyvendinimo Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra". Bendra projekto vertė – 1 095 167 litai. Šiaulių „Aušros" muziejaus edukacinei programai „Per tarpukario klasę - į tautos istorijos pažinimą" skirtas finansavimas siekė 48 143 litus.

Fot. – M. Kazimieraitytė

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Asta Vaitkienė, tel. (8 41) 52 43 94.

« Atgal