Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Nariai

GARBĖS MECENATAI

GRAŽBYLĖ VENCLAUSKAITĖ
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotus Tėvų namus, nuolatinę muziejaus bei muziejininkų globą, pinigines aukas.

DANUTĖ VENCLAUSKAITĖ (1903–1999)
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotus Tėvų namus ir pinigines aukas.

ELENA URBAITIS (1922–2006)
Už testamentu Šiaulių „Aušros" muziejui paskirtus meno kūrinius ir piniginę auką.

LAISVYDA MARIJA MATUSEVIČIENĖ
UAB „MEBA", direktorė
Už finansinę paramą ir bičiulišką bendradarbiavimą.

ANTANAS DILYS
Fotografas
Už sukauptą Lietuvos fotografijos, filokartijos paveldą ir
jo perdavimą Šiaulių „Aušros" muziejui bei nuolatinę paramą.

SAULĖ KISARAUSKIENĖ
Dailininkė
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotus dailininko Vinco Kisarausko ir savo kūrinius.

 

GLOBĖJAI

RIMA BAŠKIENĖ
LR Seimo narė
Už globą, dėmesį Šiaulių „Aušros" muziejui.

RAIMONDAS DILYS
Advokatas
Už sukauptą Lietuvos filokartijos paveldą, jo perdavimą muziejui.

BIRUTĖ KULNYTĖ
Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė
Už globą, dėmesį muziejui, geranorišką bendradarbiavimą.

VIRGILIJUS POVILIŪNAS
Trakų istorijos muziejaus direktorius
Už globą, dėmesį muziejui, geranorišką bendradarbiavimą.

JUSTINAS SARTAUSKAS
Šiaulių miesto meras
Už globą ir geranorišką bendradarbiavimą.

IRENA SELIUKAITĖ
LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja
Už globą ir rūpinimąsi Šiaulių „Aušros" muziejumi.

JŪRATĖ SENVAITIENĖ
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja,
Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro vadovė
Už bičiulišką rūpestį, aktyvų bendradarbiavimą restauruojant muziejines vertybes.

JUOZAS ŠIRVINSKAS
Pilietinės gynybos centro prie LR krašto apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Už bičiulišką rūpestį, prasmingą bendradarbiavimą populiarinant istorinį ir kultūrinį paveldą.

EDVARDAS ŽAKARIS
LR Seimo narys
Už globą ir rūpinimąsi Šiaulių „Aušros" muziejumi.

 

RĖMĖJAI

JURGIS IR JUDITA ČEPULIAI
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

ROMUALDAS IR VIOLETA DUNAUSKAI
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

DARIUS JAKUBAUSKAS
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

MARINA KULČINSKAJA
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

AURELIJA IR ARVYDAS MOCKAI
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

ALDONA UDRIENĖ
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

AB „BALTIK VAIRAS“, direktorius Dirk Zwick
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

AB SPAUSTUVĖ „TITNAGAS“, generalinis direktorius Edvardas Kukanauskas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

AB „TEO LT“, Šiaulių regiono direktorius Arvydas Murza
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

„BTA INSURANCE COMPANY“ SE filialas Lietuvoje, Šiaurės regiono centras, direktorius Egidijus Tamutis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

JOLITOS GIRIJOTIENĖS IĮ
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

PPĮ „STIKLAS“, savininkas Edvardas Galvadiškis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „ELEKTROBALT“, generalinis direktorius Algirdas Andriušis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

UAB „ELSIS BIURO SISTEMOS“, Šiaulių regiono vadovas Martynas Ostašenkovas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „JUNG VILNIUS“, direktorius Raimundas Skurdenis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „KUŽIŲ AGROĮMONĖ“, direktorė Irutė Kievišienė
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „MILGRETA“, direktorius Saulius Guzelis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „NORMEDAS“, direktorius Petras Patkauskas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB ,,PUTOKŠNIS“, generalinis direktorius Alvydas Stulpinas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „RŪTA“, direktorius Algirdas Gluodas, pavaduotojas Rimantas Gluodas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „SENOJI TILŽĖ“, direktorė Genutė Jankauskienė
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

UAB „SPECUS ŠIAULIAI“, direktorius Romualdas Bėkšta
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

UAB „ŠIAULIŲ APSKRITIES TELEVIZIJA“, l. e. p. direktorė Daiva Pikturnienė
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „ŠIAULIŲ KNYGRIŠYKLA-SPAUSTUVĖ“, direktorius Stanislovas Dikšas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „ŠIAULIŲ KRAŠTAS“, direktorius ir vyr. redaktorius Vladas Vertelis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „ŠIAULIŲ PREKYBOS NAMAI“, generalinis direktorius Algimantas Jankauskas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

UAB „ŠIAULIŲ TAURO TELEVIZORIAI“, generalinis direktorius Rimantas Žukauskas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

UAB „TELERENA“, generalinis direktorius Arymantas Klapatauskas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą.

UAB „TELEVIZIJOS IR RYŠIO SISTEMOS“, direktorius Edmundas Stumbrys
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

VšĮ „ŠIAULIAI PLIUS“, direktorius Rimvydas Šimaitis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

ŽŪB „GINKŪNŲ PAUKŠTYNAS“, direktorė Nijolė Kavaliauskienė
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

JONIŠKIO RAJONO BARIŪNŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ, valdybos pirmininkas Antanas Rauckis
Už geranorišką bendradarbiavimą ir paramą.

 

TALKININKAI

JANINA IR VYGINTAS ALIŠAUSKAI
Kultūros puoselėtojai
Už bičiulišką pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

NATALIJA BORGERDT
VšĮ „Sportas visiems – Šiaulių regionas 2012" direktoriaus pavaduotoja
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

RASA BUDRYTĖ
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausioji architektė
Už prasmingą bendradarbiavimą ir pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui.

ANTANAS BURKUS
Kolekcininkas
Už nuolatinį dėmesį ir paramą Šiaulių „Aušros" muziejui, kaupiančiam ir tyrinėjančiam
Lietuvos fotografijos ir filokartijos paveldą.

SAULIUS BURŠKYS
Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės vadas
Už bičiulišką pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendravimą.

GIEDRĖ DABKEVIČIENĖ
Už padovanotą Onos ir Pelikso Bugailiškių palikimą Šiaulių „Aušros" muziejui,
Putvinskių giminės atminimo puoselėjimą, bičiulišką pagalbą.

VIOLETA IR DARIUS DAKNIAI
Šiaulių mokytojų namų folkloro ansamblio „Salduvė" vadovai
Už suorganizuotus koncertus per Šiaulių „Aušros" muziejaus renginius.

VIKTORIJA DANILIAUSKAITĖ
Už padovanotą Onos ir Pelikso Bugailiškių palikimą „Aušros" muziejui,
Putvinskių giminės atminimo puoselėjimą, bičiulišką pagalbą.

VIKTORAS GUNDAJEVAS
Kino ir fotografijos entuziastas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą.

ARTŪRAS JAUGĖLA
Dienraščio „Šiaulių kraštas" technikos centro inžinierius
Už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą.

VALERIJA JOKUBAUSKIENĖ
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo pirmininkė
Už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą.

PETRAS KAMINSKAS
Kolekcininkas
Už nuolatinį dėmesį ir paramą Šiaulių „Aušros" muziejui, kaupiančiam ir tyrinėjančiam
Lietuvos fotografijos ir filokartijos paveldą.

ŽIVILĖ KAVALIAUSKAITĖ
Žurnalistė
Už prasmingą bendradarbiavimą, Šiaulių „Aušros" muziejaus veiklos populiarinimą.

DALIA KERIENĖ
Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytoja
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

VYTAUTAS RAPOLAS KRIAUČIŪNAS
Už nuoširdų ir aktyvų talkinimą kaupiant Fotografijos muziejaus rinkinius.

GIEDRIUS KRIKŠČIŪNAS
Už Tėvo, poeto Jono Krikščiūno-Jovaro atminimo puoselėjimą
ir nuoširdų bendradarbiavimą.

LAIMA KRUOPAITĖ
Restauratorė
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes,
prasmingą bendradarbiavimą saugant ir populiarinant mūsų tautos paveldą.

SIGITAS KUČAS
Žygeivis
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes,
pagalbą ir geranorišką bendravimą.

ALEKSANDRA KULNIENĖ
Už rūpestį ir paramą populiarinant senelio
Vlado Putvinskio-Pūtvio palikimą, padovanotus eksponatus.

NATALIJA IR JURGIS LIUTIKAI
Už nuolatinį dėmesį ir pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui.

VAIDIEVUTIS ANDRIUS MANTAUTAS
Profesorius
Už dėmesį ir pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui.

MARYTĖ MARKEVIČIENĖ
Šiaulių konservatorijos akordeono mokytoja
Už nuoširdų bendradarbiavimą, suorganizuotus koncertus per Šiaulių „Aušros" muziejaus renginius.

DIANA MARTINAITIENĖ
Šiaulių universiteto folkloro ansamblio ,,Vaiguva" vadovė
Už suorganizuotus koncertus per Šiaulių „Aušros" muziejaus renginius.

REGINA MISIŪNIENĖ
Už muziejui padovanotą sutuoktinio Antano Misiūno
senosios fototechnikos kolekciją ir nuotraukų archyvą.

JUOZAS MOCIUS
Partizanas, karys savanoris
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes,
geranorišką bendradarbiavimą.

ALGIRDAS MUSNECKIS
Fotografas
Už nuoširdų talkinimą Šiaulių „Aušros" muziejui,
parodų organizavimą ir aktyvų dalyvavimą jose, Šiaulių miesto gyvenimo
fiksavimą ir įamžinimą nuotraukose.

LAIMA PELECKIENĖ
UAB ,,Komunikacijos vartai" direktorė
Už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą
informuojant apie Šiaulių „Aušros" muziejaus veiklą, garsinant jo vardą.

PATRICIJA PODERYTĖ
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

VILIUS PURONAS
Dizaineris, kraštotyrininkas
Už padovanotas muziejines vertybes Šiaulių „Aušros" muziejui.

RIMANTAS PŪTVIS
Už nuolatinį dėmesį ir meilę Šiaulių „Aušros" muziejui,
prasmingą bendradarbiavimą saugant ir populiarinant mūsų tautos paveldą.

JONAS RIMKEVIČIUS
Inžinierius
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes,
prasmingą bendradarbiavimą saugant ir populiarinant mūsų tautos paveldą.

VYTENIS RIMKUS
Profesorius, Šiaulių miesto garbės pilietis
Už nuolatinį dėmesį ir meilę Šiaulių „Aušros" muziejui,
prasmingą bendradarbiavimą saugant ir populiarinant mūsų tautos paveldą.

ZENONAS SABALYS
Inžinierius
Už nuolatinį dėmesį ir meilę Šiaulių „Aušros" muziejui, prasmingą
bendradarbiavimą saugant ir populiarinant mūsų tautos paveldą.

SVAJŪNAS SABALIAUSKAS
Žurnalistas
Už muziejinių vertybių ir Šiaulių „Aušros" muziejaus veiklos populiarinimą.

ŠARŪNAS SABALIAUSKAS
Architektas
Už prasmingą bendradarbiavimą ir pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui.

NIJOLĖ SAIMININKIENĖ
Tytuvėnų regioninio parko vyr. kultūrologė
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

REGINA SINKEVIČIŪTĖ
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes.

VIDA SKAČKAUSKAITĖ
Už padovanotas muziejines vertybes, globą ir dėmesį Šiaulių „Aušros" muziejui.

SAULIUS SONDECKIS
Profesorius, Šiaulių miesto garbės pilietis
Už sukauptą ir Šiaulių „Aušros" muziejui perduotą tėvo, Šiaulių miesto burmistro Jackaus Sondeckio
archyvą ir kitas muziejines vertybes.

DALIA STRIOGAITĖ
Literatūrologė, docentė
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes,
prasmingą bendradarbiavimą saugant ir populiarinant mūsų tautos paveldą.

SAULĖ UŽDAVINYTĖ-SUDIKIENĖ
Už muziejui padovanotą tėvo,
žymaus tarpukario žurnalisto, publicisto, keliautojo ir fotografo
Vinco Uždavinio negatyvų ir fotografijų palikimą.

KAZIMIERAS ŠAVINIS
Šiaulių miesto garbės pilietis
Už geranorišką bendradarbiavimą
ir muziejinių vertybių perdavimą Šiaulių „Aušros" muziejui.

SALOMĖJA ŠKIKŪNIENĖ
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes.

BORISAS ŠTEINAS
Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas
Už geranorišką bendradarbiavimą ir pagalbą.

LORETA IR RIMVYDAS TAMULAIČIAI
Kultūros puoselėtojai
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

JONAS TAMULIS
Kraštotyrininkas
Už padovanotas muziejines vertybes Šiaulių „Aušros" muziejui,
pagalbą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

SIGITA TAUTERIENĖ
Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros paveldo tarnybos vedėja
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

ALGIS ULČINAS
Kapitonas
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes,
geranorišką bendradarbiavimą.

LIUDAS URBAITIS
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes.

IRENA VASINAUSKAITĖ-KONČIUVIENĖ
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes.

VACLOVAS VINGRAS
Inžinierius, savivaldybininkas
Už pagalbą Šiaulių „Aušros" muziejui ir geranorišką bendradarbiavimą.

VYGINTAS ŽALYS
Už Šiaulių „Aušros" muziejui padovanotas muziejines vertybes ir prasmingą bendradarbiavimą.