Renginių kalendorius

  Spalis 2018  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

PROJEKTAS „XXI AMŽIAUS MUZIEJININKŲ KOMPETENCIJOS IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS“

Lietuvos muziejų asociacija kartu su dešimčia muziejų-partnerių vykdė dvimetę muziejininkų kvalifikacijos kėlimo programą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“.

 

 

 

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

Pranešimas spaudai
Vilnius, 2008 m. liepos 24 d.

 

Muziejininkai dalijosi profesinių mokymų patirtimi, aiškinosi ateities perspektyvas

 

Daugiau nei 200 šalies muziejininkų bei kultūros darbuotojų atvyko į Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) projekto "XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ baigiamąją konferenciją, kurioje dešimt projekte dalyvavusių muziejų-partnerių dalijosi patirtimi apie pustrečių metų trukusią profesinių, vadybinių ir asmeninių įgūdžių ugdymo programą.

"Tai pirmoji tokios trukmės ir apimties dalykiniu požiūriu muziejų darbuotojų mokymų programa Lietuvoje, – sako Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, LMA valdybos pirmininko pavaduotoja. – Niekam nekyla nė menkiausių abejonių dėl tokio pobūdžio mokymų naudos ir būtinumo juos tęsti“.

Anot O. Žalienės, dar palyginti neseniai teiginys, kad versle galiojančios taisyklės ir veiklos modeliai gali būti sėkmingai taikomi muziejų darbe, būtų sukėlęs nuostabą ar net pasipiktinimą, tačiau dabar muziejininkai jau akivaizdžiai įsitikino, kad vykdydami savo pagrindinę - visuomeninę misiją jie privalo vadovautis ekonomine logika.

"Muziejus turi uždirbti pinigus, kad galėtų kuo geriau tenkinti visuomenės interesus, – sako O. Žalienė. – Tačiau uždirbti pinigus, skirtingai nei verslo struktūroms, muziejui nėra tikslas, o priemonė siekti strateginio tikslo – tarnauti visuomenei“.

Mokymai padėjo muziejininkams suvokti skirtumą tarp vadybos, motyvuojančios darbuotojus komandiniam darbui siekiant strateginio tikslo, ir valdymo, ignoruojančio darbuotojų iniciatyvą bei kūrybingumą.

"Atsirado suvokimas, kad muziejus savo veikla turi įrodyti savo reikalingumą visuomenei, ir būtent dėl to valstybė jam skiria pinigų, – pabrėžė Lietuvos jūrų muziejaus vadovė. – Atsiradus suvokimui, kad esi reikalingas visuomenei, atsiveria galimybės gauti papildomų lėšų ir iš kitų šaltinių“.

Antai Lietuvos jūrų muziejus vien per 2007 m. gavo 86 tūkst. paramos iš juridinių ir privačių asmenų, dar 471 tūkst. – iš įvairių fondų.

Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė ir projekto vadovė, džiaugiasi, kad galimybėmis dalyvauti ES socialinio fondo lėšomis finansuojamuose mokymuose jau aktyviai domisi ne tik projekte dalyvavę muziejai.

"Su dešimties programoje dalyvavusių muziejų-partnerių patirtimi atvyko susipažinti atstovai iš daugiau kaip 30 muziejų, taip pat Panevėžio, Anykščių, Šilutės kultūros skyrių darbuotojai“, – sako L. Valužienė.

Baigiamojoje konferencijoje dalyvavusi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė Žaneta Maskaliovienė susirinkusiuosius informavo, kad pagal ES struktūrinių fondų paramos Žmogiškųjų išteklių plėtros programą 2007–2013 m. pirmojo kvietimo viešojo sektoriaus projektams finansuoti bus skirta iki 80 mln. litų ES paramos. Pareiškėjai savo lėšomis turės finansuoti 15 proc. projektų vertės. Pirmąjį kvietimą teikti paraiškas viešojo sektoriaus įstaigoms ir organizacijoms planuojama skelbti š. m. rugsėjo pradžioje.

Muziejininkų profesinei kompetencijai kelti lėšų pasiryžusi skirti ir valstybė. Pernai patvirtintoje Lietuvos muziejų modernizavimo 2007–2015 m. programoje iškeltas uždavinys ugdyti muziejininkų gebėjimus teikti profesionalias paslaugas ir numatoma parengti ilgalaikio muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus.

LMA projektas „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ gavo 2,7 mln. litų Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Bendra projekto, vykdyto nuo 2006 m. balandžio iki 2008 liepos, vertė – 3,88 mln. litų.

Projektui įgyvendinti buvo parengtos 32 mokymų programos pagal keturias mokymų sritis: specifinės muziejininkystės temos, administracinių ir rinkodaros gebėjimų ugdymas, informacinių technologijų bei kalbų įgūdžių tobulinimas.

Mokymuose dalyvavo 328 darbuotojai iš dešimties muziejų-partnerių: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Trakų istorijos muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos jūrų muziejaus, Alytaus kraštotyros muziejaus, Kėdainių krašto muziejaus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Vilkaviškio krašto muziejaus ir Raseinių krašto istorijos muziejaus.

 

Trumpai apie LMA

LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė, tel. +370 5 2790918 arba
el. paštu: muzasoc@gmail.com

 

Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis
Eglė Senapėdienė, UAB "PRo omnia" direktorė, mob. +370 6 8637547 arba
el. paštu: egle@proomnia.lt

 

Projekto vykdytojas
Lietuvos muziejų asociacija
http://www.museums.lt

 

Projekto partneriai
Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus
http://www.ciurlionis.lt/

Šiaulių „Aušros“ muziejus
http://www.ausrosmuziejus.lt

Trakų istorijos muziejus
http://www.trakaimuziejus.lt/

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
http://teatras.mch.mii.lt/

Lietuvos jūrų muziejus
http://www.juru.muziejus.lt

Alytaus kraštotyros muziejus
http://www.alytausmuziejus.lt/

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
http://www.mlimuziejus.lt

Vilkaviškio krašto muziejus

Raseinių krašto istorijos muziejus

Kėdainių krašto muziejus

 

Nuorodos:
Europos komisija
http://www.europa.eu.int

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
http://www.esf.lt

Lietuvos respublikos finansų ministerija
http://www.finmin.lt/bpd

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
http://www.socmin.lt

 

Archyvas

 

 

 

 

 

 

 

 

« Atgal